Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Himmerlands HjemmeService besluttede i foråret 2017, at det var tid til officielt at tilbyde ydelser indenfor området Borgerstyret Personlig Assistance, der ligger under § 95, 96 og 97 i Serviceloven.

Er man tilkendt en BPA-ordning har vi flere muligheder for at hjælpe dig. Der er to typer BPA-ordninger - § 95 og § 96. BPA-ordninger visiteres til voksne borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som gør, at man er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner og har et omfattende behov for pleje, ledsagelse, overvågning (hvis man fx sover med C-pap maskine eller respirator) eller praktisk bistand.

BPA efter § 95 er rettet mod de borgere, hvor kommunen vurderer, at borgere pga. fx udviklingshæmning, hjerneskade eller lignende kognitive funktionsnedsættelser, hverken kan varetage arbejdsgiver eller arbejdslederfunktionen.

BPA efter § 96 er rettet mod de borgere, hvor kommunen vurderer, at borgeren som minimum kan varetage arbejderlederfunktionen og muligvis også arbejdergiverfunktionen.

§95 – hvornår kan vi hjælpe dig?

1)​Du kan få den hjælp, som du er bevilliget, hvis kommunen ikke kan stille den hjælp du har behov for til rådighed. I sådanne situationer kan kommunen vælge at udbetale et tilskud til hjælpen i stedet. Dette er kun i ganske særlige tilfælde og træder kun i kraft hvis fx samarbejdet mellem kommunens ansatte og dig er kørt så meget i hårdknude, at det ikke her hensigtsmæssigt at forsætte. ( § 95, stk. 1 )

2)​Hvis du har behov for assistance til personlig pleje og praktiske opgaver og denne hjælp overstiger 20 timer ugentligt, kan du vælge at få udbetalt et kontant tilskud, som du så selv skal ansætte personale til at udøve den nødvendige hjælp for. Denne bestemmelse bruges hvis man på trods af et stort hjælpebehov ikke har et så omfattende og komplekst behov, som kan udløse en § 96 eller hvis behovet for ledsagelse udenfor hjemmet kan dækkes under en § 97. (§ 95, stk. 2)

3)​Skal du på ferie og mener du ikke, at dit behov for hjælp, bliver dækket i dette tilfælde, har du mulighed for at tilkøbe dig ekstra hjælp. Det har du generelt.

§ 96 – hvornår kan vi hjælpe dig?

1)​Hvis du bliver tilkendt en § 96 ordning, men du har ikke lyst eller overkommer ikke at fungere som arbejdsgiver, kan du indgå en aftale med os om, at arbejdsgivertilskuddet går til os og at vi således står for den funktion. Du slipper dermed for at skulle stå for ansættelser, afskedigelser, vagtplanlægning, udarbejdelse af APV (arbejdspladsvurdering) osv. Ved at vælge denne mulighed, er du ligeledes automatisk dækket ind i tilfælde af sygdom i dit hjælperteam.

Ledsagerordning

Efter servicelovens § 97 skal kommunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevneunder og derfor ikke kan færdes alene. Du må endvidere endnu ikke have nået folkepensionsalderen. Det er disse timer vi kan dække. Denne ordning indeholder ikke socialpædagogisk bistand som efter § 85.

Ledsagerordningen har til formål at sikre dine muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse, til trods for dit handicap. Timerne skal dække dit behov for at komme hjemmefra fx ud at handle, få massage, deltage i fritidsaktiviteter eller kulturelle/sociale arrangementer uden at skule bede familie, venner og andre nærtstående om hjælp hertil. Ledsagerordningen omhandler derfor ledsagelse og de opgaver, der er direkte forbundet med denne aktivitet. Den inkluderer derfor ikke praktiske opgaver i hjemmet.​

Adresseoplysninger

Himmerlands HjemmeService

Hjortkjærsvej 30 - 9600 Aars

Kontaktoplysninger

Telefon: 99 98 97 42

E-mail: inl@agrinord.dk

Åbningstider

​Himmerlands HjemmeService har åbent alle hverdage fra 08:00 - 15:00.